BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ?

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Tam_Ky_tuoi_dep__Thuc_Quyen.mp3 Chon_Xua_Toi_Ve__Phuong_Anh.mp3 Tam_Ky_khuc_hat_yeu_thuong__Thu_Hien.mp3 Que_Son_dat_me_an_tinh__Quang_Hao.mp3 ImagesCAEE4PH5.jpg 08_CA.jpg ImagesCAVP2DVC.jpg CUA_1.png ImagesCAT5U022.jpg Mon_bo.jpg Bo_5.jpg Bo_2.jpg Chu_Chim_Alouette__Hop_Ca.mp3 Tren_ngua_ta_phi_nhanh__Thieu_nhi.mp3 Soc_nau__Phuong_Anh_B.mp3 Con_huou_cao_co.mp3 Chu_Khi_Con__Xuan_Mai.mp3 Mi_lu_ngoan_nhe.mp3 Cun_con_va_meo_mi.mp3 Sau_chu_vit__do_re_mi_2009.mp3

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Đọc báo online

  Sắp xếp dữ liệu

  CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

  Hướng dẫn PCGD năm 2013

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: BCĐPC UBND TP Tam Kỳ
  Người gửi: Nguyễn Thị Xuân Diệu (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:47' 06-10-2013
  Dung lượng: 64.0 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  UBND THÀNH PHỐTAM KỲ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  BCĐ PHỔ CẬP GIÁO DỤC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 727/BCĐ Tam Kỳ, ngày 30 tháng 9 năm 2013
  V/v Hướng dẫn thực hiện
  hồ sơ Phổ cập giáo dục các cấp năm 2013.

  Kính gửi:
  - Ông (bà) Trưởng ban chỉ đạo, Cán bộ chuyên trách Phổ cập giáo dục các xã, phường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.
  - Ông (bà) Hiệu trưởng, cán bộ phụ trách Phổ cập giáo dục các trường MN, MG, TH, THCS trên địa bàn thành phố Tam kỳ.

  - Căn cứ Công văn số 1077/SGDĐT-GDMN ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Sở GD&ĐT Quảng Nam về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục Mầm non năm học 2013-2014.
  - Căn cứ Công văn số 1028/SGDĐT-GDTH ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Sở GD&ĐT Quảng Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi-Chống mù chữ năm 2013.
  - Căn cứ Công văn số 1214/SGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Sở GD&ĐT Quảng Nam về việc thực hiện Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở và Phổ cập giáo dục bậc Trung học năm 2013.
  Nhằm đảm bảo tiến độ triển khai, nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn cũng như thống nhất một số yêu cầu về việc thiết lập hồ sơ PCGD các cấp năm 2013 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, Ban chỉ đạo PCGD thành phố đề nghị Ban chỉ đạo PCGD xã, phường và Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS trên địa bàn triển khai thực hiện một số nội dung, yêu cầu sau:
  I. Kế hoạch thực hiện năm 2013:
  1. Công tác điều tra số liệu:
  Tổ chức điều tra bổ sung số liệu của tất cả các bậc PCGD và chỉ điều tra một lần, bổ sung các thông tin vào danh sách tổng hợp chung lưu tại BCĐ PCGD xã, phường về trình độ văn hóa các đối tượng từ 00 tuổi đến 35 tuổi để làm hồ sơ đối chứng cho kết quả PCGD các cấp. Sau đó, từng cấp, bậc PCGD căn cứ vào số liệu chung đó để tổng hợp, xử lý kết quả cho các biểu mẫu liên quan của mình theo danh sách từng độ tuổi có đầy đủ các thông tin liên quan đến kết quả PCGD qui định.
  Riêng số liệu PCGD bậc Trung học có thể bổ sung sau khi kết thúc kế hoạch tuyển sinh của các trường THCN, TDN, Trung tâm GDTX,....(cuối tháng 10 năm 2013); số liệu PCGDMN cho trẻ 05 tuổi sẽ hoàn thành vào cuối tháng 4 năm 2014 (theo yêu cầu riêng).
  2. Tiến độ thời gian:
  2.1- Đối với PCGD TH, THCS:
  - Công tác tự kiểm tra: Tiến hành trước ngày 10/10/2013.
  - Lập thủ tục đề nghị UBND thành phố kiểm tra công nhận: Trước ngày 15/10/2013.
  2.2- Đối với PCGD bậc Trung học:
  - Công tác tự kiểm tra: Tiến hành trước ngày 31/10/2013.
  - Lập thủ tục đề nghị UBND thành phố kiểm tra công nhận: Trước ngày 10/11/2013.
  2.3- Đối với PCGDMN cho trẻ 05 tuổi:
  - Công tác tự kiểm tra: Tiến hành trước ngày 31/5/2014.
  - Lập thủ tục đề nghị UBND thành phố kiểm tra công nhận: Trước ngày 10/6/2014.
  II. Thiết lập hồ sơ, biểu mẫu:
  1. Trình tự thời gian: Khi thiết lập hồ sơ về thời điểm phải ghi ngày tháng năm và phải đảm bảo trình tự thời gian như sau:
  - Quyết định củng cố BCĐ (nếu có).
  - Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ PCGD của năm 2013.
  - Bảng phân công nhiệm vụ điều tra, tổng hợp, xử lý số liệu,... năm 2013.
  - Quyết định thành lập Tổ tự kiểm tra kết quả PCGD năm 2013 (có thể chung cho tất cả các cấp hoặc riêng từng cấp học, bậc học).
  - Biên bản tự kiểm tra (làm riêng từng cấp học, bậc học).
  - Các biểu mẫu tổng hợp, thống kê theo qui định của từng cấp học, bậc học.
  - Bảng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ PCGD năm 2013 (làm riêng từng cấp học, bậc học để dễ phục vụ cho các Đoàn kiểm tra ở những thời điểm khác nhau). Có thể phần hai trong bảng báo cáo là định hướng công tác PCGD năm 2014 của đơn vị.
  - Tờ trình đề nghị UBND thành phố kiểm tra công nhận hoàn thành PCGD năm 2013 (làm riêng từng cấp học, bậc học).
  2. Thể thức hồ sơ:
  - Tất cả các loại
   
  Gửi ý kiến
  print