violympic vòng 17 lớp 3

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thái Minh Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:02' 01-05-2012
Dung lượng: 72.5 KB
Số lượt tải: 211
Số lượt thích: 0 người
BÀI THI SỐ 3
Câu 1: An có nhiều hơn Bình 15 viên bi, An cho Bình 5 viên bi. Hỏi An còn nhiều hơn Bình bao nhiêu viên bi? Trả lời: An còn nhiều hơn Bình viên bi.
Câu 2: Sau khi Hồng tặng Hà 35 con tem, rồi Hà tặng lại Hồng 18 con tem thì mỗi bạn đều có 45 con tem. Hỏi ban đầu Hồng có bao nhiêu con tem? Trả lời: Ban đầu Hồng có con tem.
Câu 3: Sau khi An cho Bình 28 viên bi, Cường cho An 15 viên bi thì mỗi bạn cùng có 50 viên. Hỏi ban đầu An có bao nhiêu viên bi? Trả lời: Ban đầu An có viên bi.
Câu 4: Đem chia một số gạo thành các túi nhỏ mỗi túi 5kg thì được 8 túi và còn thừa 2kg. Hỏi khối lượng gạo đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Trả lời: Số lượng gạo đó nặng kg.
Câu 5: Có một số gạo, nếu đem số gạo đó đựng vào mỗi túi 4kg thì được tất cả 8 túi và còn thừa lại 3kg.Hỏi số gạo đó nếu đem đựng vào các túi 5 kg thì phải dùng bao nhiêu túi thì đựng được hết số gạo đó? Trả lời:Số túi loại 5kg cần dùng là túi.
Câu 6: Trong hộp có tất cả 10 viên bi đỏ và 20 viên bi xanh. Hỏi nếu không được nhìn vào hộp thì phải lấy trong hộp ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn lấy được 1 viên bi đỏ? Trả lời: Phải lấy ít nhất viên. 
Câu 7: Viết số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó bằng 9. Trả lời: Số đó là .
Câu 8: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà tổng 3 chữ số của số đó bằng 4? Trả lời: Có tất cả số thỏa mãn đầu bài.
Câu 9: Tìm số lớn nhất có 2 chữ số mà thương hai chữ số của số đó bằng 2. Trả lời: Số đó là 
Câu 10: Cho biết thứ năm tuần trước là ngày 13. Hỏi thứ sáu tuần sau là ngày bao nhiêu? Trả lời: Thứ sáu tuần tuần sau là ngày .
BÀI THI SỐ 3
Câu 1: Tìm số lớn nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của số đó bằng 14. Trả lời: Số đó là 
Câu 2: Tìm số bé nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của số đó bằng 13. Trả lời: Số đó là 
Câu 3: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số? Trả lời: Có tất cả số có 2 chữ số.
Câu 4: Tìm một số có 2 chữ số biết tích 2 chữ số của số đó bằng 0 còn tổng 2 chữ số của số đó bằng 6. Trả lời: Số đó là 
Câu 5: Có một số gạo, nếu đem số gạo đó đựng vào mỗi túi 5kg thì được tất cả 8 túi. Hỏi số gạo đó nếu đem đựng vào các túi 4 kg thì phải dùng bao nhiêu túi thì đựng được hết số gạo đó? Trả lời:Số túi loại 4kg cần dùng là túi.
Câu 6: Đem chia một số gạo thành các túi nhỏ mỗi túi 5kg thì được 8 túi và còn thừa 2kg. Hỏi khối lượng gạo đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Trả lời: Số lượng gạo đó nặng kg.
Câu 7: Trong hộp có tất cả 10 viên bi đỏ; 15 viên bi xanh và 20 viên bi vàng. Hỏi nếu không được nhìn vào hộp thì phải lấy trong hộp ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn lấy được 1 viên bi xanh? Trả lời: Phải lấy ít nhất viên.
Câu 8: Trong hộp có tất cả 10 viên bi đỏ; 15 viên bi xanh và 20 viên bi vàng. Hỏi nếu không được nhìn vào hộp thì phải lấy trong hộp ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn lấy được 1 viên bi vàng? Trả lời: Phải lấy ít nhất viên.
Câu 9: Tìm số lớn nhất có 2 chữ số mà thương hai chữ số của số đó bằng 2. Trả lời: Số đó là 
Câu 10: Viết số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó bằng 11. Trả lời: Số đó là .