quyet dinh ket nap doi

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Hoàng Minh (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:52' 27-03-2010
Dung lượng: 24.0 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN GIỒNG TRÔM
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LƯƠNG QUỚI
Số : ………/QĐLĐ
Lương Quới, ngày 22 tháng 12 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
KẾT NẠP ĐỘI VIÊN MỚI

- BAN PHỤ TRÁCH ĐỘI TRƯỜNG TH LƯƠNG QUỚI
- BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LƯƠNG QUỚI

Căn cứ vào điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh và hướng dẫn của hội đồng đội trung ương
Căn cứ vào nhiêm vụ quyền hạn của BCH Liên Đội .
Căn cứ vào nguyện vọng cá nhân và sự giới thiệu của chi Đội :

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Kết nạp 40 bạn vào Đội TNTP Hồ Chí Minh thuộc 4 chi đội của Liên Đội trường TH Lương Quới
Điều 2: Liên Đội và các bạn đội viên trường Tiểu học Lương Quới chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .


Xác nhận BCH Xã Đoàn TM BPT Đội nhà trường
TPTĐinh Hoàng Minh