Photo
Họ và tên PGS. TSKH. NGND. Xín Cái
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Xín Cái
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử, Tin học
Điểm số 152 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Dương Doãn Vũ
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường PT DTBT Tiểu học Nậm Ban
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên NGƯT. Dương Doãn Vũ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/quangvuvithuong
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường PT DTBT Tiểu học Nậm Ban
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Tin học
Điểm số 214 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lưu Thị Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cán Chu Phìn
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 19 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Hoàng Hà
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường PT DTBT THCS Niêm Tòng
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đinh Sỹ Kien
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTBT THCS Niêm Tòng
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Toán học
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Văn Huy
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/quanvuvithuong14111990
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường PT DTBT Tiểu học Nậm Ban
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Điểm số 117 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hà Văn Thoan
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Khâu Vai
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Thể dục, GDCD - GDNGLL
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Đại
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Giàng Chu Phìn
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Toán học, Công nghệ
Điểm số 63 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên PTDTBT THCS KHÂU VAI
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Khâu Vai
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 244 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Mai Thị Oanh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/maioanhbqhg
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Khâu Vai
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử, Tin học, Mỹ thuật
Điểm số 6280 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Tiến Thành
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tả Lủng
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Tin học
Điểm số 5845 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Vũ Đình Huy
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường PT DTBT Tiểu học Thượng Phùng
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Thị Hiệp
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTBT THCS Niêm Tòng
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 99 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Nguyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cán Chu Phìn
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Mai Hà Tuyên
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Pả Vi
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nông Đức Lạc
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/DucLac1976mv
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Mèo Vạc
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lý Thị Tin
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cán Chu Phìn
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 1491 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nhữ Cao Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cán Chu Phìn
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Toán học
Điểm số 96 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Ptdtbtthcs Can Chu Phin
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Cán Chu Phìn
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Điểm số 100 (xem chi tiết)