ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ TRUY CẬP WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MÈO VẠC

Bắt đầu từ ngày 08/09/2015 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mèo Vạc sẽ đưa vào hoạt động website mới, đề nghị các đơn vị trường học truy cập tại các địa chỉ sau:

Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Mèo Vạc

phong giao duc meo vac

phong giao duc va dao tao meo vac

PHONG GIAO DUC VA DAO TAO HUYEN MEO VAC

website phong giao duc và dao tao huyen meo vac

Thông báo kết quả thi HSG cấp huyện năm 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc
Người gửi: Phòng GD-ĐT Mèo Vạc
Ngày gửi: 10h:29' 01-02-2013
Dung lượng: 27.2 KB
Số lượt tải: 81
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN MÈO VẠC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Phòng GD&ĐT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/TB-PGD Mèo Vạc, ngày 01 tháng 2 năm 2013

THÔNG BÁO
Kết quả thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2012-2013

- Căn cứ theo Quyết định số 52/2006/BGD&ĐT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi.
- Căn cứ công văn số 1006/SGD- KT&QLCLGD ngày 19 tháng 9 năm 2012 của Sở GD&ĐT huyện Mèo Vạc về việc hướng dẫn tổ chức các kì thi chon học sinh giỏi năm học 2012-2013.
- Căn cứ kết quả chấm thi của Ban chấm thi học sinh giỏi cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại Phòng Giáo dục ngày 20 tháng 1 năm 2013.
Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc thông báo kết quả kì thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2012-2013 như sau:
1- Số lượng học sinh dự thi:
- Tổng số trường Tiểu học đăng kí dự thi học sinh giỏi: 18 trường.
- Tổng số trường THCS đăng kí dự thi học sinh giỏi: 19 trường.
- Tổng số học sinh đăng kí dự thi cấp Tiểu học: 305 học sinh. Dự thi 301.
- Tổng số học sinh đăng kí dự thi cấp THCS: 227 học sinh. Dự thi 226. Cụ thể:
Cấp tiểu học
+ Lớp 1: 69 học sinh.
+ Lớp 2: 74 học sinh.
+ Lớp 3: 41 học sinh.
+ Lớp 4: 55 học sinh.
+ Lớp 5: 66 học sinh.

Cấp THCS
+ Môn toán: 58 học sinh.
+ Môn lý: 10 học sinh.
+ Môn hóa: 5 học sinh.
+ Môn sinh: 13 ọc sinh.
+ Môn văn: 91
+ Môn sử: 12
+ Môn địa: 29
+ Môn ngoại ngữ: 9

2- Kết quả đạt giả như sau:
- Tổng số học sinh đạt giải học sinh giỏi: 222 em đạt 42,3 %.
* Trong đó cấp tiểu học:
+ Giải nhất: 10 học sinh. Đạt 3,3%.
+ Giải nhì: 17 học sinh. Đạt 5,65 %.
+ Giải ba: 34 học sinh. Đạt 11,3 %.
+ Giải khuyến khích: 97 học sinh. Đạt 32,2 %.
* Cấp THCS
+ Giải nhất: 0 học sinh. Đạt 0 %.
+ Giải nhì: 03 học sinh. Đạt 1,33 %.
+ Giải ba: 10 học sinh. Đạt 4,42 %.
+ Giải khuyến khích: 51 học sinh. Đạt 22,57 %.
( có danh sách học sinh đạt giải kèm theo )
Trên đây là nội dung thông báo kết quả thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2012 - 2013 của phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc./.
Nơi nhận: KT. TRƯỞNG PHÒNG
- Ban Lãnh đạo PGD; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Bộ phận TC-TH;
- CMTH-THCS;
- Website phòng GD;
- Lưu VT.
Trần Thị Lan
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓