THÔNG BÁO CỦA PHÒNG GD  (222 bài)

Thông báo về việc giao ban tháng 05/2015

Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc thông báo: Hội nghị giao ban tháng 05/2015 sẽ được tổ chức vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 05/05/2015 tại Hội trường Phòng giáo dục. Yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học đi dự đầy đủ....

DANH MỤC EMAIL, ĐIỆN THOẠI CỦA LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN PHÒNG GD  (1 bài)

Danh mục Email, số điện thoại củaLãnhđạo,cánbộ,nhân viên Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc

ĐỊA CHỈ GMAIL CỦA LÃNH ĐẠO, CÁC BỘ PHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT STT Họ và tên Chức vụ Gmail Số điện thoại ...