THÔNG BÁO CỦA PHÒNG GD  (224 bài)

Thông báo về việc giao ban chủ tài khoản và kế toán các đơn vị trường học

Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc thông báo: UBND huyện Mèo Vạc tổ chức giao ban chủ tài khoản và kế toán các đơn vị trường học vào hồi 14h ngày 09/7/2015 tại hội trường UBND huyện. Yêu cầu chủ tài khoản, kế toán các đơn vị trường học có mặt đấy đủ. (Đề nghị chủ tài khoản đi dự không cho Phó Hiệu trưởng đi thay)./....

DANH MỤC EMAIL, ĐIỆN THOẠI CỦA LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN PHÒNG GD  (1 bài)

Danh mục Email, số điện thoại củaLãnhđạo,cánbộ,nhân viên Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc

ĐỊA CHỈ GMAIL CỦA LÃNH ĐẠO, CÁC BỘ PHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT STT Họ và tên Chức vụ Gmail Số điện thoại ...