THÔNG BÁO CỦA PHÒNG GD  (219 bài)

Thông báo về việc nộp bài thu hoạch lớp Trung cấp chính trị B59

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mèo Vạc thông báo: Yêu cầu các học viên lớp Trung cấp chính trị B59 nộp bài thu hoạch cho ban cán sự lớp, thời gian chậm nhất ngày 09/03/2015....

DANH MỤC EMAIL, ĐIỆN THOẠI CỦA LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN PHÒNG GD  (1 bài)

Danh mục Email, số điện thoại củaLãnhđạo,cánbộ,nhân viên Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc

ĐỊA CHỈ GMAIL CỦA LÃNH ĐẠO, CÁC BỘ PHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT STT Họ và tên Chức vụ Gmail Số điện thoại ...