THÔNG BÁO CỦA PHÒNG GD  (221 bài)

Thông báo về việc phát quyết định nâng lương, BNN, Thâm niên quý I - 2015

Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc thông báo: Hiện nay đã có quyết định nâng lương, BNN, Thâm niên quý I – Năm 2015, phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc yêu cầu ban giám hiệu các đơn vị trường học liên hệ trực tiếp bộ phận Tổ chức - Tổng hợp để nhận quyết định. (Gặp Đ/C Ngô Thị Hằng để nhận). Yêu cầu: Các cá nhân sau khi nhận được quyết định phải rà soát lại các thông tin trong quyết định. Sau 10 ngày kể...

DANH MỤC EMAIL, ĐIỆN THOẠI CỦA LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN PHÒNG GD  (1 bài)

Danh mục Email, số điện thoại củaLãnhđạo,cánbộ,nhân viên Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc

ĐỊA CHỈ GMAIL CỦA LÃNH ĐẠO, CÁC BỘ PHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT STT Họ và tên Chức vụ Gmail Số điện thoại ...