THÔNG BÁO CỦA PHÒNG GD  (228 bài)

Thông báo về việc hoãn hội nghị đưa văn hóa truyền thống vào giảng dạy tại các trường và Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mèo Vạc thông báo: Hội nghị bàn về việc đưa văn hóa truyền thống vào các trường diễn ra vào buổi sáng 10/8 và Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 diễn ra vào buổi chiều 10/8 sẽ hoãn lại. Khi nào tổ chức phòng GD sẽ thông báo sau. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị trường học thông báo tới lãnh đạo UBND các xã, thị trấn về việc hoãn 2 hội nghị trên. Trân trọng cảm ơn./....

DANH MỤC EMAIL, ĐIỆN THOẠI CỦA LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN PHÒNG GD  (1 bài)

Danh mục Email, số điện thoại củaLãnhđạo,cánbộ,nhân viên Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc

ĐỊA CHỈ GMAIL CỦA LÃNH ĐẠO, CÁC BỘ PHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT STT Họ và tên Chức vụ Gmail Số điện thoại ...