THÔNG BÁO CỦA PHÒNG GD  (227 bài)

Thông báo về việc giao ban tháng 8/2015

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mèo Vạc thông báo: Hội nghị giao ban tháng 8/2015 sẽ được tổ chức vào hồi 08h00' ngày 05/8/2015 tại Hội trường phòng Giáo dục. Yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường đến dự đầy đủ. Trân trọng cảm ơn./....

DANH MỤC EMAIL, ĐIỆN THOẠI CỦA LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN PHÒNG GD  (1 bài)

Danh mục Email, số điện thoại củaLãnhđạo,cánbộ,nhân viên Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc

ĐỊA CHỈ GMAIL CỦA LÃNH ĐẠO, CÁC BỘ PHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT STT Họ và tên Chức vụ Gmail Số điện thoại ...