Đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM năm 2012

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Quang Trung
Người gửi: Nguyễn Quang Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:38' 24-04-2012
Dung lượng: 36.0 KB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ HUYỆN TAM NÔNG
CHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Tràm chim, ngày 09 tháng 4 năm 2012


BẢN ĐĂNG KÝ PHẤN ĐẤU
Trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh năm 2012


Họ và tên: Nguyễn Quang Trung
Chức Vụ, đơn vị: Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông
Đang sinh hoạt tại chi bộ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông
Thự hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; qua việc tiếp thu học tập chuyên đề “Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” năm 2012, bản thân tôi xin đăng ký phấn đấu thực hiện các nội dung sau:
1. Đối với nhiệm vụ được phân công
Với nhiệm vụ của một Đảng viên và viên chức, bản thân luôn cố gắng thực hiện tốt công tác trong các hoạt động thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Bản thân luôn ý thức về vai trò và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện công tác được phân công. Những việc làm cụ thể:
- Về nhiệm vụ công tác Đảng: Gương mẫu trong thực hiện Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nói đi đôi với làm, chấp hành nghiêm chỉnh những điều Đảng viên không được làm. Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau đối với đồng nghiệp, hết lòng vì công việc, có ý thức chấp hành tốt
kỷ cương, kỷ luật.
- Về nhiệm vụ chuyên môn: Với nhiệm vụ Chuyên viên phụ trách công tác thống kê số liệu ngành, bản thân luôn cố gắng thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Lãnh đạo phòng trong các hoạt động thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Bản thân luôn ý thức về vai trò và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện công tác được phân công. Tích cực phối hợp, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các trường trực thuộc trong công tác báo cáo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
- Về nhiệm vụ công tác đoàn thể: Luôn phát huy tốt vai trò và trách nhiệm của một công đoàn viên, tích cực tham gia các phong trào do công đoàn giáo dục và công đoàn ngành tổ chức phát động như: hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ HKPĐ huyện, tham gia thi đấu bóng đá CBQL ngành giáo dục lần thứ nhất,...
2. Việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
- Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trung thành với con đường: Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Nói và làm theo đúng qui định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.Có phẩm chất trong sáng, lập trường quan điểm rõ ràng, luôn thể hiện chính kiến đúng đắn, luôn chống lại mọi luận điệu xuyên tạc và âm mưu, thủ đoạn khác của kẻ địch.
- Có lối sống giản dị, trung thực, gần gũi với quần chúng nhân dân. Sẵn sàng tham gia các công việc đem lại lợi ích cho cơ quan nói riêng và cho xã hội nói chung.
- Nghiêm chỉnh chấp hành tổ chức kỷ luật và thực hiện các qui định của Đảng, nhà nước và của cơ quan đơn vị.
- Thường xuyên giữ mối liên hệ tốt với địa bàn dân cư; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công dân; tham gia đầy đủ các buổi họp, thường xuyên quan tâm đến tình hình và tham gia đóng góp tích cực cho phong trào của địa phương nơi cư trú.
- Luôn nêu cao tinh thần tiết kiệm trong công việc cũng như trong cuộc sống hằng ngày như: vận dụng thời gian rãnh ở nhà xem thêm các tài liệu phục vụ cho công tác chuyên môn, thực hiện các báo cáo,...
- Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chủ động sáng tạo, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công việc.
3. Đăng ký khắc phục những hạn chế sau: Chưa chủ động tham mưu với lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ; chưa mạnh dạn trong việc phê bình và tự phê bình; chưa đảm bảo thời gian làm việc (thường hay trễ vào buổi sáng).
Thời gian khắc phục: hết năm 2012.
Trên đây là những nội đăng ký phấn đấu của bản thân trong năm 2012, rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của Chi bộ để tôi hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.

TM.CHI BỘ