Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  7 khách và 1 thành viên
 • Hồ Thị Thủy
 • Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định thành lập ban chỉ đạo công tác phổ biến GD pháp luật năm 2016-2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 23h:04' 24-05-2017
  Dung lượng: 51.0 KB
  Số lượt tải: 16
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD& ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
   
  Số: 110/QĐ-MNMH
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -----------o0o-----------
  Mỹ Hưng, ngày 02 tháng 10  năm 2016
  

   
  QUYẾT ĐỊNH
  Kiện toàn Ban chỉ đạo phổ biến công tác giáo dục pháp luật
  năm học 2016 - 2017
  __________________________________
   
  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
  Căn cứ Quyết định số 6293/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2016;
  Căn cứ các văn bản hướng dẫn của PGD&ĐT Thanh Oai về kế hoạch phổ biến và giáo dục pháp luật ngành Giáo dục Huyện Thanh Oai năm học 2016 - 2017;
            Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017;
  Xét năng lực cán bộ, giáo viên:
  QUYẾT ĐỊNH: 
  Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong trường học của Trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2016 - 2017 (danh sách kèm theo)
  Điều 2. Ban chỉ đạo có tránh nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến với giáo viên và học sinh trường mầm non Mỹ Hưng theo đúng quy định.
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.    

   Nơi nhận:
  - PGD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
  - Như điều 3
  - Các thành viên Ban chỉ đạo;
  - Lưu: VP./.
  HIỆU TRƯỞNG
   


    
   
  Nhữ Thị Thủy
  
  
  

  
  


  
  
  
  DANH SÁCH
  CÁN BỘ KIÊM NHIỆM BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PBGDPL
  TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG NĂM HỌC 2016 - 2017
  (Kèm theo QĐ số: 110/QĐ-MNMH ngày 02/10/2016 của Hiệu trưởng)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  STT
  Họ và tên
  Chức vụ
  công tác
  Trình độ
  chuyên môn
  Nhiệm vụ phân công
  Ghi chú
  
  
   1
  Nhữ Thị Thủy 
   Hiệu trưởng
  ĐHSP 
  Trưởng ban
  
  
  
  2
  Nguyễn Thị Mai
  P.Hiệu trưởng
  ĐHSP 
  Phó ban
  
  
  
  3
  Phạm Thị Hương
  Giáo viên
  ĐHSP 
  Uỷ viên
  
  
  
  4
  Hoàng Thị Thi
  Giáo viên
  ĐHSP 
  Uỷ viên
  
  
  
  5
  Nguyễn Thị Thúy
  Giáo viên
  ĐHSP 
  Uỷ viên
  
  
  
  6
  Phạm T Như Ngọc
  Giáo viên
  ĐHSP 
  Uỷ viên
  
  
  
  
  
  
  
  Mỹ Hưng, ngày 02 tháng 10 năm 2016
  
  
  
  
  
   HIỆU TRƯỞNG
  
  
  
  
  
    Nhữ Thị Thủy
  
  
  
   
  Gửi ý kiến