Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Báo cáo thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn trong cơ sở GD và QCDC trong hoạt động nhà trường năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 18h:12' 22-03-2017
Dung lượng: 86.0 KB
Số lượt tải: 192
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 
Số: 16/BC-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 03 năm 2017


BÁO CÁO
Việc thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn trong cơ sở giáo dục
và Quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường

Thực hiện Công văn số: 183/BGDĐT-TTr ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về thanh tra việc thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn trong cơ sở giáo dục và quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường, Trường mầm non Mỹ Hưng báo cáo như sau:
I. KHÁI QUÁT CHUNG.
1. Đặc điểm tình hình giáo dục và đào tạo của địa phương:
* Về đội ngũ CB, GV, NV:
- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 51 đ/c (trong đó BGH là 2 đ/c, giáo viên 36 đ/c, nhân viên 13 đ/c).
- Trình độ chuyên môn: ĐH: 31 đ/c; cao đẳng 05 đ/c; trung cấp 15 đ/c.
- Trình độ lý luận: Trung cấp 2 đ/c.
* Về số lượng nhóm lớp và học sinh:
- Tổng số học sinh là 475/12 nhóm lớp
- Trong đó: + Nhà trẻ là 2 nhóm/45 trẻ;
+ Mẫu giáo là 10 lớp/430trẻ.
* Về cơ sở vật chất:
- Toàn trường có tổng số phòng học: 12 phòng (trong đó phòng học kiên cố: 8 phòng; Phòng học cấp 4: 3 phòng; Phòng học tạm: 1 phòng; Phòng hội đồng: 1 phòng).
* Về các tổ chức đoàn thể trong nhà trường:
- Chi bộ với tổng số Đảng viên là: 19 đồng chí.
- Tổ chức Công đoàn cơ sở với tổng số: 51 đoàn viên.
- Chi đoàn Thanh niên với tổng số đoàn viên: 28 đồng chí
- Chi hội Phụ nữ với tổng số: 49 hội viên
2. Thuận lợi, khó khăn:
* Thuận lợi:
- Nhà trường luôn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Huyện, sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Phòng GD&ĐT Huyện, của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Mỹ Hưng và Ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Trường có Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng ủy xã Mỹ Hưng, Chi bộ đã lãnh đạo và chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường, trong đó Chi bộ luôn chú trọng đến quá trình thực hiện dân chủ tại đơn vị, thường xuyên đôn đốc kiểm tra hoạt động của chính quyền và các đoàn thể.
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường đang được trẻ hóa, đa số đều nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, năng nổ trong mọi mặt hoạt động. Trình độ chuyên môn trên chuẩn đạt tỷ lệ cao 37/51 (72,5%), có tinh thần đấu tranh phê và tự phê luôn được phát huy mạnh mẽ.
- Đội ngũ cán bộ quản lý của trường ngày càng trưởng thành hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, làm việc có kế hoạch, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy chế, đúng luật pháp của Nhà nước hiện hành.
* Khó khăn:
- Trường có nhiều điểm lẻ, bếp ăn và phòng họp của CB, GV, NV chật chội, toàn trường vẫn còn 1 phòng trẻ phải học tạm (Nhà trẻ khu Phượng Mỹ).
- Điều kiện cơ sở vật chất, trang bị đồ dùng vẫn còn thiếu thốn, khuôn viên trường chật hẹp, trường chưa có các phong chức năng theo đúng Điều lệ trường mầm non.
- Cơ cấu Ban giám hiệu so với định biên còn thiếu 1 đồng chí Phó Hiệu trưởng, đội ngũ giáo viên không đồng đều về chất lượng, trường có nhiều GV trong độ tuổi sinh đẻ, nên trong năm học có nhiều GV nghỉ thai sản. Do đó cũng ảnh hưởng một phần đến chất lượng giảng dạy cũng như chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của nhà trường.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN.
1. Việc thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn trong đơn vị:
- Nhà trường đã tập trung chỉ đạo, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý trong đơn vị; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 8077/2007/ CT-BGDĐT ngày 21/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tập trung kiểm tra chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên khi để xảy ra các vụ việc liên quan đến vi phạm đạo
 
Gửi ý kiến