Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  4 khách và 2 thành viên
 • Trần Thị Thu Mai
 • Bùi Đình Vinh
 • Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ năm học 2016-2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 17h:30' 04-10-2016
  Dung lượng: 55.0 KB
  Số lượt tải: 368
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

  Số: 125/QĐ-MNMH
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mỹ Hưng, ngày 30 tháng 09 năm 2016
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ
  Năm học 2016 - 2017

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
  Căn cứ nghị định số 42/NĐ-CP ngày 9/5/2013của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Công văn số 3375/SGD&ĐT-TTr ngày 08/9/2016 của SGD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016 - 2017; Kế hoạch công tác kiểm tra số 474/KH-TTr ngày 21/09/2016 của Phòng GD&ĐT Thanh Oai; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của Trường MN Mỹ Hưng;
  Căn cứ vào năng lực cán bộ và tình hình thực tế của nhà trường,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra nội bộ của Trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2016 - 2017 gồm các ông (bà) (có danh sách kèm theo).
  Điều 2. Ban kiểm tra nội bộ trường có nhiệm vụ xây dựng lịch, kế hoạch kiểm tra trong năm học và tiến hành việc kiểm tra theo phân công của Trưởng ban.
  Việc kiểm tra được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục thanh tra, kiểm tra đã được quy định theo Luật Thanh tra, các văn bản pháp luật khác liên quan đến công tác thanh tra. Chế độ (nếu có) của các thành viên thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của trường mầm non Mỹ Hưng.
  Điều 3. Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các ông(bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  Nơi nhận:
   HIỆU TRƯỞNG
  
  - Như điều 1;
  - Phòng GD&ĐT (để b/c);
  
  
  - Lưu VP/VP./.
  


  
  
   Nhữ Thị Thủy
  
    DANH SÁCH BAN KIỂM TRA NỘI BỘ
  NĂM HỌC 2016 - 2017
  (Kèm theo Quyết định số 125/QĐ-MNMH ngày 30/09/2016
  của Hiệu trưởng Trường mầm non Mỹ Hưng)

  TT
  Họ và tên
  Chức vụ
  Nhiệm vụ được phân công
  
  1
  Nhữ Thị Thủy
  Hiệu trưởng
  Trưởng ban, Phụ trách chung
  
  2
  Nguyễn Thị Mai
  Phó HT
  Phó ban, Thư ký
  
  3
  Phạm Thị Hương
  GV-TT tổ GD
  Thành viên, PT tổ GD
  
  4
  Hoàng Thị Thi
  GV-Trưởng ban TTND
  Thành viên, PT khối 5 tuổi
  
  5
  Kiều Thị Hằng
  Giáo viên
  Thành viên, PT khối 4 tuổi
  
  6
  Nguyễn Thị Thơm
  Giáo viên
  Thành viên, PT khối 3 tuổi
  
  6
  Trịnh Thị Thu Hương
  Giáo viên
  Thành viên, PT khối Nhà trẻ
  
  
   
  Gửi ý kiến