Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Tờ trình đề nghị thu các khoản đầu năm học 2016-2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 23h:17' 03-10-2016
  Dung lượng: 41.0 KB
  Số lượt tải: 182
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  Số: 111/TTr-MNMH
   Mỹ Hưng, ngày 10 tháng 09 năm 2016
  
  
  TỜ TRÌNH
  V.v thu các khoản tiền trong năm học 2016 - 2017

  Kính gửi: Phòng GD&ĐT Thanh oai;
  Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hưng.
  Căn cứ Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trog các cơ sở GD phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội;
  Căn cứ Thông Tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ GD&ĐT, Thông Tư ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;
  Thực hiện công văn số 3026/SGD&ĐT-KHTC ngày 10/8/2016 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi học phí và các khoản thu khác năm học 2016 - 2017;
  Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 của HĐND Thành phố Hà Nội quy định mức thu học phí đối với GDMN, GD phổ thông công lập năm học 2016 - 2017 và mức thu học phí đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 của Thành phố Hà Nội;
  Thực hiện công văn số 1093/UBND-GD&ĐT ngày 29/8/2016 của UBND Huyện Thanh Oai về việc hướng dẫn thực hiện thu chi học phí và các khoản thu khác trong năm học 2016 - 2017;
  Căn cứ vào các hội nghị họp Ban chi ủy, Ban giám hiệu, Hội đồng nhà trường, hội nghị họp Ban đại diện Hội phụ huynh của trường và hội nghị họp phụ huynh của các lớp đầu năm học 2016 – 2017s;
  - Căn cứ kế hoạch số 103/KH-MNMH ngày 30/08/2016 về việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của trường mầm non Mỹ Hưng;
  - Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2016 - 2017;
  Trường mầm non Mỹ Hưng xin trình Phòng GD&ĐT Thanh Oai, UBND xã Mỹ Hưng các khoản thu trong năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:


  Các khoản thu
  
  Mẫu giáo
  
  Nhà trẻ
  
  Ghi chú
  
  I. Theo quy định:
  - Học phí
  
  40.000đ /tháng
  
  40.000đ /tháng
  

  
  II. Thu thỏa thuận với PH
  1- Học phẩm
  2- Đồ dùng phục vụ bán trú
  3- Chăm sóc bán trú
  4- Tiền ăn/ngày
  5- Nước tinh khiết ăn + uống
  
  150.000 đ/năm
  150.000 đ/năm
  150.000đ/tháng
  14.000 đ/ngày
  10.000 đ/tháng
  
  150.000 đ/năm
  150.000 đ/năm
  150.000 đ/tháng
  14.000 đ/ngày
  10.000 đ/tháng
  
  Thu cả năm
  Thu cả năm
  Thu cả tháng
  Bán bằng phiếu
  Thu theo tháng
  
  III. Thu tự nguyện của PH Quỹ phụ huynh (Dự kiến ước thu trong năm học)
  
  25,800.000 đồng
  PH tự nguyện đóng góp và quản lý về công tác thu - chi
  
  
  Trên đây là các khoản thu trong năm học 2016 - 2017, trường Mầm non Mỹ Hưng xin trình với Phòng GD&ĐT Thanh Oai, UBND xã Mỹ Hưng xem xét, tạo điều kiện và cho phép nhà trường được thu các khoản tiền trên. Nhà trường sẽ thực hiện nghiêm túc các nội dung thu và chi các khoản đóng góp của phụ huynh theo các văn bản hướng dẫn của các cấp quy định ./.
  Xin trân trọng cảm ơn!
  Nơi nhận:
  - Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
  - UBND xã Mỹ Hưng (để b/c);
  - Lưu VP./.
  HIỆU TRƯỞNG  Nhữ Thị Thủy
  
  
  Ý KIẾN CỦA CHÍNH QUYỀN
  XÃ MỸ HƯNG
  
  Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

  
  
   
  Gửi ý kiến