Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Biên bản họp đánh giá chuẩn HT,PHT,GVMN năm 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 16h:23' 24-06-2016
Dung lượng: 54.5 KB
Số lượt tải: 1429
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 29/BB-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 25 tháng 05 năm 2016


BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG
V/v đánh giá, xếp loại Chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn Phó Hiệu trưởng và Chuẩn giáo viên Mầm non năm học 2015 - 2016

I. THỜI GIAN:
1 ngày (Từ 13h30 đến 17 h 30 ngày 25/05/2016).
II. ĐỊA ĐIỂM
Văn phòng nhà trường Khu Đan Thầm
III. THÀNH PHẦN
Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 47 đ/c
Có mặt: 43 đ/c - Vắng mặt: 4 có lý do nghỉ thai sản
Chủ tọa: Đ/c Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng.
Thư ký: Đ/c Phạm Thị Hương - Thư ký hội đồng - Giáo viên phụ trách tổ chuyên môn khối Giáo dục.
IV. NỘI DUNG
* Đánh giá, xếp loại CBQL, GV theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn Hiệu phó và chuẩn nghề nghiệp giáo viên:
1. Đ/c Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Chủ tọa - Thông qua các văn bản hướng dẫn về việc Đánh giá, xếp loại CBQL, GV theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn hiệu phó và chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
a. Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn: Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 21/01/2008 của Bộ GD&ĐT về ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp GVMN; Công văn số 1700/BGDĐT-NGCCBQLGD ngày 26/03/2012 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn đánh giá, xếp loại GVMN theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT.
b. Đánh giá xếp loại Hiệu trưởng theo Chuẩn: Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/04/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định Chuẩn Hiệu trưởng trường Mầm non; Công văn số 3619/BGD ĐT-NGCBQLGD ngày 02/06/2011 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn đánh giá xếp loại Hiệu trưởng trường Mầm non theo thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT.
c. Đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn: Công văn số 630/BGD ĐT-NGCBQLGD ngày 16/02/2012 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, phổ thông và Phó giám đốc trung tâm GDTX.
2. Đánh giá CBQL theo chuẩn Hiệu trưởng: (Đ/c Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu trưởng chủ trì)
- Đ/c Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng đọc bản tự đánh giá quá trình công tác năn học 2015 - 2016 trước hội nghị.
- Đ/c Ngô Thị Tân - Phó Hiệu trưởng lấy ý kiến của CB-GV-NV toàn trường nhận xét cho bản tự đánh giá của đ/c Hiệu trưởng:
* Ý kiến đ/c Phạm Thị Hương (Tổ trưởng tổ chuyên môn khối giáo dục):
Đ/c Thủy là người quản lý có tâm huyết với nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát và có tinh thần trách nhiệm cao. Trong năm học đồng chí đã có rất nhiều cố gắng để xây dựng nề nếp kỷ cương của nhà trường, đồng thời đã quản lý rất chặt chẽ công tác CS&GD trẻ của GV-NV trong nhà trường, đã trang bị, mua sắm được khá nhiều đồ dùng trang thiết bị cho các lớp và nhà trường, đã xây dựng và cải tạo một số công trình lớp học, Khu nhà vệ sinh và xây dựng môi trường cảnh quan sư phạm đầy đủ cho các cháu ở tất cả các khu trong toàn trường được cán bộ và nhân dân tin tưởng. Chất lượng CS&GD của nhà trường trong năm học 2015 - 2016 đã có nhiều thay đổi so với năm học cũ.
Đ/c đề nghị cấp trên xếp loại đ/c Thủy Đạt loại: Xuất sắc.
* Ý kiến đ/c Hoàng Thị Thi (Ban chấp hành công đoàn):
Đ/c Thủy là một Hiệu trưởng có tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đồng thời trong công tác lãnh đạo chỉ đạo đ/c luôn gần gũi, quan tâm đến chị em, trong năm học đ/c đã có nhiều ý tưởng và sáng kiến mới để đưa phong trào của nhà trường đi lên.
Đ/c đề nghị cấp trên xếp loại đ/c Thủy đạt loại: Xuất sắc.
* Ý kiến đ/c Nguyễn Thị Thúy (Tổ trưởng khu P.Mỹ):
Trong công tác quản lý chỉ đạo, đồng chí Thủy luôn là tấm gương cho chị em noi theo, luôn
 
Gửi ý kiến