Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14937078_642368279278747_163255172_n.jpg 14580471_625614447620797_1202983807_n.jpg 14580339_625614437620798_689041029_n.jpg 14569836_625614790954096_655555063_n.jpg 14555574_625614467620795_338175352_n.jpg 14542894_625614817620760_1898128623_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n.jpg 14459932_619612778220964_622984539_n_1.jpg 14454673_619612651554310_203326469_n.jpg 14442737_619612768220965_52782604_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429608_619612668220975_787180943_n.jpg 14429116_619612774887631_219777569_n.jpg 14409228_619612771554298_1810086130_n.jpg 5401226428366451.flv 13245959_563236920525217_228800428_n.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n1.jpg 13249509_563236953858547_122385575_n.jpg 13249369_563236993858543_1239329415_n.jpg 13235793_563236947191881_1463814108_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nhữ Thị Thủy
  Ngày gửi: 21h:07' 26-01-2016
  Dung lượng: 68.5 KB
  Số lượt tải: 106
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

  Số: 10/KH-MNMH
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mỹ Hưng, ngày 26 tháng 01 năm 2016
  
  
  KẾ HOẠCH
  Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 

  Căn cứ công văn số 457/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND Huyện Thanh Oai về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016;
  Thực hiện công văn số 53/KH-GDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai về thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2016;
  Trường Mầm non Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 như sau:
  I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
  1. Mục đích:
  - Đẩy mạnh công tác CCHC trong đơn vị, trong tâm là cải cách các thủ tục hành chính, thực hiện rà soát cơ chế chính sách nhằm thực hiện hiệu quả Luật Thủ đô và các quy định về xã hội hóa trong lĩnh vực GD&ĐT, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ công;
  - Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tiếp tục thực hiện đơn giản hóa công vụ, quy định các thủ tục hành chính theo hướng có lợi cho CB,GV,NV và phụ huynh;
  - Từng bước đổi mới cơ chế công vụ, công chức theo hướng năng động, linh hoạt, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại đội nguc CB,CC,VC; thu hút đội ngũ chuyên môn giỏi đang làm việc tại trường;
  - Tăng cường kiểm tra, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của CB,CC,VC trong đơn vị.
  - Tiếp tục thực hiện tiêu chí “Lấy lợi ích và sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả Chương trình Cải cách hành chính”. Thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính của UBND quận và Chương trình Cải cách hành chính của thành phố năm 2015.
  2. Yêu cầu:
  - Thực hiện công khai minh bạch các quy định của Nhà nước, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức của ngành có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có phẩm chất đạo đức tốt, làm việc tận tâm, trong sạch. Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy định những điều cán bộ công chức không được làm. Xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, lãng phí gây thất thoát tài sản Nhà nước. Bố trí cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc làm khâu đột phá trong cải cách hành chính.
  - Tăng cường sự chỉ đạo toàn diện, thống nhất, đồng bộ các nội dung CCHC, được niêm iết công khai theo quy định, duy trì trên 80% các loại văn bản tài liệu được trao đổi qua hồm thư công vụ và các phần mềm báo cáo.
  - Cụ thể hóa các nội dung công tác CCHC năm 2016 gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.
  - Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC, NV theo kế hoạch. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giamd sát trong công tác niêm iết công khai giải quyết các TTHC của đơn vị; kiểm tra, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của CC,VC và NV.
  II. NỘI DUNG:
  1. Công tác chỉ đạo điều hành:
  - Tổ chức triển khai kịp thời kế hoạch CCHC của UBND Huyện và Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai, đồng thời XD kế hoạch thực hiện công tác CCHC của đơn vị cụ thể và khả thi.
  - Tăng cường kiểm tra việc thực hiện CCHC, kiểm tra công vụ, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị gắn với kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, kiểm tra chuyên đề, chuyên môn. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với CB,CC,VC, NV vi phạm kỷ luật và trách nhiệm thực thi công vụ, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức trong đơn vị.
  - Đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC, nâng cao chất lượng, hình thức, nội dng tuyên truyền.
  - Tổ chức điều tra xã hội học, lấy ý kiến người dân, tổ chức với chất lượng dịch vụ hành chính công và dịch vụ sự nghiệp công. Từ đó tiếp thu, khắc phục những thiếu sót và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
  - Người đứng đầu
   
  Gửi ý kiến