Đơn xin nghỉ hậu sản

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: thuy phuong
Người gửi: Âu Dương Thúy Phượng
Ngày gửi: 16h:23' 28-09-2011
Dung lượng: 27.0 KB
Số lượt tải: 550
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GDĐT THUẬN AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA CÚC 8 Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
------------------- ------------------------------------------
Thuận An, ngày…….tháng……năm………

ĐƠN XIN NGHỈ SẢN

Kính gửi: Lãnh đạo Phòng Thuận An.
……………………………………
Họ và tên:……………………………………………..Năm sinh………………………….
Nhiệm vụ được phân công:………………………………………………………………… Thời gian xin nghỉ từ ngày……tháng…..năm……đến ngày…….tháng……năm…………
Lý do:………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………
Rất mong được sự chấp thuận của Lãnh đạo Phòng GDĐT Thuận An, Lãnh đạo trường
………………………………………………………………………………………………
Sinh con lần thứ:……………………………………………………………………………
Thời gian đề nghị hưởng BHXH từ tháng……..năm……..đến tháng………năm………… (Kèm theo giấy chứng sanh)

Xác nhận của Hiệu trưởng. Người viết đơn.
( ghi rõ họ, tên,ký và đóng dấu)