Gốc > Mục:Bài giảng- Giáo án >
title:LQVT: SO 5 ( Tiet 2 )
date:29-03-2011
sender:Lê Thị Hải
source:
type:ppt
GV: TRẦN THỊ KIỀU OANH
HOẠT ĐỘNG : PTNT
ĐỀ TÀI: BÉ ĐẾM PTGT ( SỐ 5 TIẾT 2)
mục đích - yêu cầu
Kiến thức:
Trẻ nhận biết số lượng 5 và thêm bớt trong phạm vi 5
Trẻ nhận biết được một số phương tiện giao thông và nơI hoạt động của chúng
2. kĩ năng:
Luyện kĩ năng ghi nhớ có chủ định
Luyện kĩ năng thêm bớt, so sánh trong phạm vi 5
90 - 95 % trẻ hiểu và nắm được bài
3. TháI dộ
Giáo dục trẻ có ý thức chấp hành đúng luật lệ giao thông
Giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ môI trường
chuẩn bị
Chuẩn bị cho cô
- Máy tính, máy chiếu, giáo án điện tử
Đàn ghi nhạc các bài hát trong chủ đề giao thông
2. Chuẩn bị chô trẻ
Mỗi trẻ một bộ : 5 ô tô, 5 thỏ, thẻ số từ 1 - 5
Trẻ thuộc một số bài hát trong chủ đề giao thông
3 . Đội hình : Trẻ ngồi trên tấm xốp theo đội hình chữ U
tiến hành
Hoạt động 1
Hát bài " Lời cô dạy "
Cùng trẻ đàm thoại theo chủ đề
Hoạt động 2
Ôn kỹ năng đếm đến 5
5
4
5
4
5
5
5
4
5
3
3
4
5
KÍNH CHÚC CÁC CÔ
SỨC KHOẺ, HẠNH PHÚC
KẾT THÚC TIẾT HỌC
CHÚC CÁC CON NGOAN