Chào mừng quý vị đến với Website của Trường Mầm non 8/3.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

chuẩn giáo dục 5 tuổi

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: vụ giáo dục mầm non
Người gửi: Lê Thị Hương Giang (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:23' 12-01-2010
Dung lượng: 432.5 KB
Số lượt tải: 113
Số lượt thích: 0 người
BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN
TRẺ 5 TUỔI
BÁO CÁO
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – UNICEF
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ
Tháng 12/2009

Vụ Giáo dục Mầm non
1. Khái niệm về chuẩn
Chuẩn phát triển trẻ là những tuyên bố thể hiện sự mong đợi về những gì trẻ nên biết và có thể làm được dưới tác động của giáo dục.
Cái trẻ đã biết có thể tự làm được
Cái trẻ nên biết và có thể làm được
Chuẩn giúp cho GV, cha mẹ hiểu được khả năng của trẻ để:
+ Không đòi hỏi ở trẻ những điều trẻ không thể làm được hoặc đánh giá thấp khả năng của trẻ.
+ Hỗ trợ để trẻ phát triển tối đa tiềm năng của mình
+ Theo dõi sự phát triển của trẻ để điều chỉnh các tác động kích thích sự phát triển của trẻ.
Sử dụng Chuẩn PTT để thúc đẩy và tăng cường sự phát triển của trẻ, thúc đẩy việc thiết kế chương trình giáo duc mầm non và hỗ trợ gia đình, giúp trẻ phát triển tối đa.
Chuẩn PTT cần được đánh giá lại và cập nhật ít nhất 5 năm một lần để đảm bảo luôn phù hợp với sự phát triển của trẻ và sự mong đợi của xã hội.
2. Mục đích sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ
Parenting Standards
Chuẩn về chỉ số xã hội về CSGD trẻ
Chuẩn về chương trình học/ trường học
Chuẩn tiếp cận dịch vụ CSGD trẻ
Chuẩn về sự phối hợp cảu các cơ quan liên quan đến CSGD
Chuẩn về GD gia đình
Chuẩn về giáo viên
Chuẩn
Phát triển trẻ
Coi Chuẩn PTT
như một ngân hàng

Nâng cao chất lượngCSGD ở cac cơ sở GDMN
Nâng cao kiến thức và kỹ năng CSGD trẻ của phụ huynh
Công cụ chẩn đoán
Nâng cao chất lượng đào tạo GVMN
Đánh giá các chương trình
Giám sát các chương trình quốc gia
Nâng cao nhận thức của cộng đồng về sự phát triển của trẻ
Ngân hàng các chuẩn
1. Nâng cao chất lượng CSGD trẻ
2. Hỗ trợ và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN
3. Nâng cao kiến thức và thực hành CSGD trẻ của cha mẹ
4. Nâng cao kiến thức cộng đồng về CSGD trẻ
Không phải là một danh mục liệt kê thật đầy đủ về sự phát triển của trẻ.
Không dùng để xếp loại trẻ.
Không dùng như bộ công cụ để trực tiếp đánh giá trẻ. Chuẩn là cơ sở để xây dựng các công cụ đánh giá trẻ
4. Cấu trúc và nội dung của Chuẩn phát triển trẻ

.
Được định nghĩa theo quy mô rộng về sự phát triển của trẻ.
Phạm vi phát triển

Thể hiện một khía cạnh đặc thù cụ thể của lĩnh vực
Xác định trẻ em nên biết gì và
có thể làm được gì ?
Mô tả những hành vi hay kỹ năng có thể quan sát được mà
ta mong trẻ đạt được trong Chuẩn đã định.
4.2. Nội dung Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi Việt Nam gồm:
- 4 lĩnh vực
- 10 tiểu lĩnh vực
- 28 chuẩn
- 120 chỉ số
Sự phát triển ngôn
ngữ và giao tiếp
(2 tiểu lĩnh vực, 6 chuẩn, 31 chỉ số
Sự phát triển TC
và quan hệ xã hội
(2 tiểu lĩnh vực, 7chuẩn, 34 chỉ số)
Bộ chuẩn PTT
5 tuổi
(4 lĩnh vực, 10 tiểu lĩnh vực,
28 chuẩn, 120 chỉ số
Sự phát triển nhận thức
(3 tiểu lĩnh vực, 9 chuẩn, 29 chỉ số)
Sự phát triển thể chất
(3 tiểu lĩnh vực, 6 chuẩn, 26 chỉ số)
Vận động
(3 chuẩn – 11 chỉ số)
Sức khoẻ thể chất
(1 chuẩn, 3 chỉ số)

VS cá nhân, d.dưỡng, an toàn,
(3 chuẩn,12 chỉ số)
Tình cảm
(3 chuẩn, 15 chỉ số)
Quan hệ xã hội
(4 chuẩn, 19 chỉ số)
HĐ lời nói và giao tiếp
(3 chuẩn, 18 chỉ số )
Làm quen với đọc, viết
(3 chuẩn, 13 chỉ số )
Nhận thức về tự nhiên, xã hội
và nghệ thuật
(3 chuẩn, 12 chỉ số)
Khả năng suy luận và sáng tạo
(3 chuẩn, 9 chỉ số)
Biểu tượng ban đầu về toán
(3 chuẩn, 8 chỉ số)
Lĩnh vực 1.
Sự phát triển thể chất
Tiểu lĩnh vực 1.1. Vận động (3 chuẩn, 11 chỉ số)
Tiểu lĩnh vực 1.2. Sức khoẻ thể chất (1 chuẩn, 3 chỉ số)
Tiểu lĩnh vực 1.3. Vệ sinh cá nhân, dinh dưỡng, an toàn (2 chuẩn,12 chỉ số)
Lĩnh vực 2.
Sự phát triển tình cảm và
quan hệ xã hội
Tiểu lĩnh vực 2.1. Tình cảm (3 chuẩn, 15 chỉ số)

Tiểu lĩnh vực 2.1. Quan hệ xã hội
(4 chuẩn, 19 chỉ số)

Lĩnh vực 3.
SỰ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ VÀ GIAO TIẾP
Tiểu lĩnh vực 3.1. Hoạt động lời nói và giao tiếp (3 chuẩn, 11 chỉ số)
Tiểu lĩnh vực 3.2. Làm quen với việc đọc, viết
(3 chuẩn, 13 chỉ số)
Lĩnh vực 4.
SỰ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Tiểu lĩnh vực 4.1. Nhận thức
về tự nhiên, xã hội và nghệ thuật (3 chuẩn, 12 chỉ số)

Tiểu lĩnh vực 4.2. Biểu tượng ban đầu về toán
(3 chuẩn, 8 chỉ số)

Tiểu lĩnh vực 4.3. Khả năng suy luận và sáng tạo
(3 chuẩn, 9 chỉ số)

Cám ơn sự chú ý lắng nghe của các quý vị đại biểu!
 
Gửi ý kiến