Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  14269495_1436832743000130_1708458863_n.jpg 14192159_558497104342793_3842041976619773304_n.jpg 14269391_1436833296333408_223340483_n.jpg 14256451_1436742266342511_1979439697_n.jpg 14202557_644326042385039_4787546464278600389_n.jpg 14218228_1436742166342521_2043108026_n.jpg 14256809_1436742169675854_1228208208_n.jpg 14225633_659758190859528_4191771089269472912_n.jpg 12931090_1716492355254669_9062348639175782208_n.jpg 1517681_1716492275254677_5010164891989757806_n.jpg 12321378_1716492128588025_3792490775373759584_n.jpg 12928221_541751532669741_7870982009243159137_n.jpg 12920484_541750769336484_5313485325907101261_n.jpg 12923301_541750732669821_3828161837110824252_n.jpg 12932826_840292956114975_7594318181862319082_n.jpg 12799422_840292639448340_6298587184776266265_n.jpg 10357262_433235533540580_1639543013173849730_n.jpg 9871_433234683540665_883698097598491509_n.jpg 10382001_433234866873980_7099047637013795506_n.jpg 1923731_433235613540572_6848722954294832548_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường Mầm non 8/3.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Hướng dẫn phổ cập 5 tuổi

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bộ GD-ĐT
  Người gửi: Lê Thị Hương Giang (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:36' 11-01-2011
  Dung lượng: 83.5 KB
  Số lượt tải: 136
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  Số: 4148 /BGDĐT-GDMN
  V/v: hướng dẫn thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2010
  
  
  Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo.

  Thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo quán triệt và tổ chức thực hiện những vấn đề sau đây:
  Công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung Quyết định số 239/QĐ-TTg
  1. Triển khai tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các nội dung của Quyết định số 239/QĐ-TTg tới các ban, ngành, đoàn thể xã hội, cộng đồng và gia đình trong toàn tỉnh, tạo sự hưởng ứng tích cực của các bậc cha mẹ trẻ và ủng hộ của toàn xã hội.
  2. Quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên về vai trò, vị trí của phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi. Xác định phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục, là công tác mang tính xã hội sâu sắc, rộng lớn. Ngành giáo dục là lực lượng nòng cốt trong thực hiện phổ cập, tích cực tham mưu, đưa nhiệm vụ phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi vào Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhằm huy động mọi lực lượng và nguồn lực để thực hiện.
  II.Công tác chỉ đạo phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
  Kiện toàn bổ sung thành phần, chức năng nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục ở các cấp (tỉnh, huyện/quận, xã/phường) để triển khai phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.
  a. Bổ sung thành phần của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp tỉnh, thành phố để thực hiện các nhiệm vụ:
  Giúp lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện chủ trương, kế hoạch của phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi trên địa bàn tỉnh.
  Xây dựng kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi của tỉnh và chỉ đạo các huyện, quận trong tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch cho đơn vị mình.
  Hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo cấp huyện, quận.
  Kiểm tra công nhận kết quả phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi ở các địa phương trong tỉnh và đề nghị cấp trên kiểm tra công nhận tỉnh đạt chuẩn.
  Phối hợp với các tổ chức đoàn thể để triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả công tác phổ cập hằng năm.
  b.Bổ sung thành phần của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp huyện, quận để thực hiện các nhiệm vụ:
  Xây dựng kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi trên địa bàn huyện.
  Hướng dẫn Ban chỉ đạo xã, phường công tác điều tra phổ cập, tập huấn cán bộ giáo viên làm công tác phổ cập.
  Tuyên truyền, vận động các tổ chức đoàn thể tham gia công tác phổ cập.
  Tổ chức thực hiện kế hoạch, đảm bảo các điều kiện cho công tác phổ cập.
  Kiểm tra công nhận cấp cơ sở và đề nghị cấp trên công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi.
  Đối với Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp xã, phường
  Bổ sung hiệu trưởng trường mầm non làm phó trưởng ban thường trực và một số giáo viên mầm non vào tổ thư ký của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp xã, phường để triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau:
  Tổ chức điều tra trẻ em trong độ tuổi phổ cập GDMN năm tuổi.
  Lập các mẫu thống kê, báo cáo theo quy định.
  Vận động trẻ em trong diện phổ cập ra lớp.
  Tạo điều kiện về cơ sở vật chất để mở lớp.
  Chi trả các khoản hỗ trợ về kinh phí được cấp.
  Kiểm tra công tác phổ cập và tự kiểm tra theo tiêu chuẩn, hoàn tất các hồ sơ, thủ tục đề nghị ban chỉ đạo cấp trên kiểm tra công nhận.
  Công tác tham mưu, chỉ đạo của Sở giáo dục và đào tạo.
  - Các sở giáo dục và đào tạo tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành Nghị quyết, chỉ thị, văn bản về phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi trên địa bàn.
  Xây dựng và triển khai kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, trong đó chú trọng các giải pháp huy động số lượng, nâng cao chất lượng
   
  Gửi ý kiến