Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  10982452_384654995046063_497539080409051505_n.jpg 10445987_384655298379366_4866353667822952687_n.jpg 10346620_358800254298204_6829791767249457826_n.jpg 10945670_989069374454066_3569329877627340093_n.jpg 10955693_383851361793093_6685176533018228829_n.jpg 10928861_376905252487704_1824162191399406525_n.jpg 18221_388617407983155_549790204872921844_n.jpg 10952398_383764291801800_2992945258400646739_n.jpg 10953147_383852315126331_47065768207128467_n.jpg 11008560_396867773824785_3055742302470563475_n.jpg DSC_0099.jpg DSC_0093.jpg DSC_0068.jpg DSC_0055.jpg DSC_0051.jpg DSC_0422.jpg DSC_0243.jpg DSC_0204.jpg DSC_0813.jpg DSC_0156.jpg

  Thành viên trực tuyến

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường Mầm non 8/3.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Hướng dẫn phổ cập 5 tuổi

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bộ GD-ĐT
  Người gửi: Lê Thị Hương Giang (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:36' 11-01-2011
  Dung lượng: 83.5 KB
  Số lượt tải: 135
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  Số: 4148 /BGDĐT-GDMN
  V/v: hướng dẫn thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2010
  
  
  Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo.

  Thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo quán triệt và tổ chức thực hiện những vấn đề sau đây:
  Công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung Quyết định số 239/QĐ-TTg
  1. Triển khai tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các nội dung của Quyết định số 239/QĐ-TTg tới các ban, ngành, đoàn thể xã hội, cộng đồng và gia đình trong toàn tỉnh, tạo sự hưởng ứng tích cực của các bậc cha mẹ trẻ và ủng hộ của toàn xã hội.
  2. Quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên về vai trò, vị trí của phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi. Xác định phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục, là công tác mang tính xã hội sâu sắc, rộng lớn. Ngành giáo dục là lực lượng nòng cốt trong thực hiện phổ cập, tích cực tham mưu, đưa nhiệm vụ phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi vào Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhằm huy động mọi lực lượng và nguồn lực để thực hiện.
  II.Công tác chỉ đạo phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
  Kiện toàn bổ sung thành phần, chức năng nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục ở các cấp (tỉnh, huyện/quận, xã/phường) để triển khai phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.
  a. Bổ sung thành phần của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp tỉnh, thành phố để thực hiện các nhiệm vụ:
  Giúp lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện chủ trương, kế hoạch của phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi trên địa bàn tỉnh.
  Xây dựng kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi của tỉnh và chỉ đạo các huyện, quận trong tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch cho đơn vị mình.
  Hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo cấp huyện, quận.
  Kiểm tra công nhận kết quả phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi ở các địa phương trong tỉnh và đề nghị cấp trên kiểm tra công nhận tỉnh đạt chuẩn.
  Phối hợp với các tổ chức đoàn thể để triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả công tác phổ cập hằng năm.
  b.Bổ sung thành phần của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp huyện, quận để thực hiện các nhiệm vụ:
  Xây dựng kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi trên địa bàn huyện.
  Hướng dẫn Ban chỉ đạo xã, phường công tác điều tra phổ cập, tập huấn cán bộ giáo viên làm công tác phổ cập.
  Tuyên truyền, vận động các tổ chức đoàn thể tham gia công tác phổ cập.
  Tổ chức thực hiện kế hoạch, đảm bảo các điều kiện cho công tác phổ cập.
  Kiểm tra công nhận cấp cơ sở và đề nghị cấp trên công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi.
  Đối với Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp xã, phường
  Bổ sung hiệu trưởng trường mầm non làm phó trưởng ban thường trực và một số giáo viên mầm non vào tổ thư ký của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp xã, phường để triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau:
  Tổ chức điều tra trẻ em trong độ tuổi phổ cập GDMN năm tuổi.
  Lập các mẫu thống kê, báo cáo theo quy định.
  Vận động trẻ em trong diện phổ cập ra lớp.
  Tạo điều kiện về cơ sở vật chất để mở lớp.
  Chi trả các khoản hỗ trợ về kinh phí được cấp.
  Kiểm tra công tác phổ cập và tự kiểm tra theo tiêu chuẩn, hoàn tất các hồ sơ, thủ tục đề nghị ban chỉ đạo cấp trên kiểm tra công nhận.
  Công tác tham mưu, chỉ đạo của Sở giáo dục và đào tạo.
  - Các sở giáo dục và đào tạo tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành Nghị quyết, chỉ thị, văn bản về phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi trên địa bàn.
  Xây dựng và triển khai kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, trong đó chú trọng các giải pháp huy động số lượng, nâng cao chất lượng
   
  Gửi ý kiến
  print