Chào mừng quý vị đến với Website của Mai Thành.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

BÀI VIẾT  (18 bài)

Giáo dục Việt nam toàn diện hay...

Giáo dục toàn diện hay ôm đồm? (24h) - Cần có thái độ thực tế hơn để mạnh dạn cắt bỏ chương trình của từng bộ môn và cắt bỏ cả những môn học không cần thiết. Việc thay đổi cách dạy và cách học ở bậc phổ thông là cần thiết nhưng sẽ không thực hiện được nếu như chương trình học vẫn còn quá nặng như hiện nay.Sao tiếp thu nổi khái niệm triết học?Chương trình ở bậc THPT được thiết kế quá nhiều môn học trong cùng một...

Thành viên tích cực

Avatar
Đăng Trung Nghĩa
Điểm số: 726
Avatar
Trần Phú Vương
Điểm số: 556
Avatar
Nguyễn Thiên Hương
Điểm số: 386
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 162
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 154
Avatar
Nhữ Ngọc Minh
Điểm số: 150
No_avatar
Phạm Trần Quốc Tuấn
Điểm số: 140
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 134

Website của các thành viên

Tri Thức - Tài Nguyên N.A
Lượt truy cập: 1062
http://xtoan78.violet.vn/
Lượt truy cập: 599
BLOG HÓA HỌC - Chia sẻ tài liệu
Lượt truy cập: 372
Website của Trần Minh Khôi
Lượt truy cập: 334
BLOG ĐOÁ SEN HỒNG
Lượt truy cập: 278