Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Giới tính Nữ
Email quynhhoasonlam@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Lâm
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Phan Minh Đức
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 357 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 39 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này