Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Thị Huyền
Giới tính Nữ
Email huyen.mnkytan@gmail.com
Đơn vị Trường Mn Kỳ Tân
Tỉnh/thành Nghệ An
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 119 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 59 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này