Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Thanh Thuỳ
Giới tính Nữ
Đơn vị THCS Phú Túc
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 607 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 47 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này