Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phan Thị Mai Xuân
Giới tính Nữ
Email nbkmaixuan@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
Tỉnh/thành Vĩnh Long
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Xác thực bởi Lê Phước Vinh, Đoàn Phú Chinh
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 544 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 28 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này