Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Nga
Giới tính Nữ
Email bỉthday13@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trãi
Quận/huyện Quận Hà Đông
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 26 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 43 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 3838 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này