Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Thị Thanh Trúc
Giới tính Nữ
Email trucphamsm1985@gmail.com
Đơn vị MN Sao Mai
Tỉnh/thành Cần Thơ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 44 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 96 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này