Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Chí Cường
Giới tính Nam
Email ngcuongag@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lạc Giới
Quận/huyện Huyện Tri Tôn
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Văn Thuận, Cao Thanh Nhân
Đã đưa lên 14 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1073 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 1651 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này