Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Ông Bằng
Giới tính Nam
Email ongbang@vnn.vn
Đơn vị trường tiểu học lê lai
Tỉnh/thành đà nẵng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 473 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 21 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này