Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Hải Âu
Giới tính Nam
Email khanhbien3041806@yahoo.com
Website http://violet.vn/hoangkianh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hoà Hưng
Quận/huyện Huyện Giồng Riềng
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Huỳnh Hữu Hiền, Nguyễn Thị Mỹ Huyền
Đã đưa lên 16 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 496 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 2492 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này