Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đặng Đình Lương
Giới tính Nữ
Email DinhLuong2004@gmail.com
Đơn vị trường Tiểu học Thị Tran Chuc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 581 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 201 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này