Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Trung Dũng
Giới tính Nam
Email d.phamtrung@yahoo.com.vn
Đơn vị Truong THPT Cau Xe
Tỉnh/thành Hai D­uong
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2556 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 132 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này