Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phạm Phương Dung
Giới tính Nữ
Email dungpham519@gmail.com
Đơn vị Trường Cao đẳng Nghề Duyên Hải
Tỉnh/thành Hải phòng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 44 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 95 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này