Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Ngyễn Lụa
Giới tính Nữ
Email TiTo4@yahoo.com
Đơn vị Trường Tiểu học Sunge Cháng
Tỉnh/thành Hà Giang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 277 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 99 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này