Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đặng Đ]Cs Thọ
Giới tính Nam
Email thotheduc10@yahoo.com.vn
Đơn vị TH An Linh
Tỉnh/thành Binh Dương
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 144 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 89 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này