Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phung Quang Minh
Giới tính Nữ
Email hueminhphungvu@gmail.com
Đơn vị TRƯỜNG THPT ĐỒNG HỶ
Tỉnh/thành THÁI NGUYÊN
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 27 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 830 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 33040 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này