Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Văn Thái
Giới tính Nữ
Email ptgd@gmail.com
Đơn vị Xuân cao
Tỉnh/thành thanh hóa
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1023 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 90 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này