Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Tạ Nguyễn Hướng Duong
Giới tính Nữ
Đơn vị trường TH hòa mỹ đông
Tỉnh/thành phú yên
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 553 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 84 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này