Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Chung Thủy
Giới tính Nữ
Email nananhchau@yahoo.com
Đơn vị Trường THCS Tạ Xá 1
Tỉnh/thành Phú Thọ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 96 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 89 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này