Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Thị Ngọc Huyền
Giới tính Nữ
Email tranthingochuyen80@gmail.com
Đơn vị Trường TCN DTNT An Giang
Tỉnh/thành An Giang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 422 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 76 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này