Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Trần Minh Thu
Giới tính Nữ
Email traitimphale_forever@yahoo.com
Đơn vị truong THCS Phu Tan
Tỉnh/thành Dong Nai
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1055 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 80 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này