Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đặng Hoàng Thanh
Giới tính Nam
Email thanhc1cnuisap@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học C Thị trấnnúi Sập
Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Đỗ Quốc Tuấn, Hồ Tấn Duy
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 461 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 44 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này