Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Hinh
Giới tính Nữ
Email tranhinh75@yaoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bình Minh
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngữ văn
Giới thiệu CSTĐ
Xác thực bởi Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Phuong
Đã đưa lên 15 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2206 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 6212 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này