Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Ngô Thị Thuận
Giới tính Nữ
Email zoroa3@yahoo.com
Đơn vị Trường THCS Hoàng Diệu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 607 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 466 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này