Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thị Minh
Giới tính Nữ
Email minhhoavd@gmail.com
Đơn vị Trường THPT Việt Đức
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1163 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 120 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này