Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Hoàng Thiên Kim
Giới tính Nữ
Email thienlamsp@gmail.com
Đơn vị truong THPT Ly Thuong Kiet
Tỉnh/thành binh thuan
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 221 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 88 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này