Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Diệp
Giới tính Nữ
Email nguyenthidiep@dongyen.edu.vn
Website http://violet.vn/hiepdiep1982
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đồng Yên
Quận/huyện Huyện Bắc Quang
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Hoàng Ngọc Chung, Nguyễn Văn Dũng
Đã đưa lên 19 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 479 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 3986 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này