Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Thảo
Giới tính Nữ
Email nguyentiensinh80@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Yên Thịnh
Quận/huyện Huyện Yên Mô
Tỉnh/thành Ninh Bình
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1014 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 61 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này