Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Đức Thành
Giới tính Nam
Email buiducthanh.ltv@gmail.com
Website http://ducthanhdt.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đức Hạnh
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Toán học, Tin học, GD hướng nghiệp
Giới thiệu Luôn hướng tới hạnh phúc.
Xác thực bởi Nguyễn Viết Sự, Nguyễn Viết Sự
Đã đưa lên 197 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1543 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 46774 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này