Tìm kiếm

Quảng cáo

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Ngô Minh Hiếu
Giới tính Nữ
Email nguyenngominhhieu@gmail.com
Website http://violet.vn/mhieu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hải Lăng
Quận/huyện Huyện Hải Lăng
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Võ Viết Tính, Nguyễn Duy Quang
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3680 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 1004 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này