Tìm kiếm

Quảng cáo

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lâm Minh Tuấn
Giới tính Nam
Email lamtuan1985@gmail.com
Website http://violet.vn/lamtuan1985
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Cần Đước
Quận/huyện Huyện Cần Đước
Tỉnh/thành Long An
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Bùi Quốc Toàn, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 89 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 88 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này