Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Khắc Minh
Giới tính Nam
Email c1truonglonghoa.duyenhai@sgdtravinh.edu.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Long Hoà
Quận/huyện Huyện Duyên Hải
Tỉnh/thành Trà Vinh
Xác thực bởi Phạm Thanh Thuý, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 59 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này