Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Quóc Khanh
Giới tính Nam
Email tntblockmc@gmai.com
Đơn vị Trường THCS PTH
Tỉnh/thành HCM
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 3 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 58 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này